Članstvo

Zašto postati članom HDPBN-a ?

*HDPBN je Vaša strukovna Udruga, jedina ovakve vrste u RH

*HDPBN objedinjuje stručnjake istih i različitih specijalnosti

*HDPBN održava i ostvaruje kontakte sa stručnjacima svih profila

*HDPBN promovira spoznaje svojih članova

*HDPBN organizira povremene susrete svojih članova

*HDPBN organizira domaće i međunarodne znanstvene i stručne skupove

*HDPBN organizira znanstvena i stručna predavanja, seminare i radionice

Što HDPBN pruža svojim članovima?

 

*Da biraju i budu birani u tijela HDPBN-a

*Aktivno sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima uz smanjenu kotizaciju

te besplatno na seminarima i radionicama

*Angažiranje stručnjaka različitih specijalnosti na rješavanju problema struke

*Informiranje o strukovnim događanjima u zemlji i inozemstvu (sa kongresa, seminara, radionica)

putem web stranice HDPBN-a ili na sastancima

*Članstvo u Komori PTBN

*Kolektivno članstvo u IUFoST-u i EFFoST-u

*Redovito primanje znanstveno-stručnog časopisa HČ PTBN

*Objava znanstvenih i stručnih uradaka u časopisu HČ PTBN

*Informiranje o aktivnostima Podružnica, pridruženih Udruga i sekcija

putem weba ili na sastancima

*Zaštitu osobnih podataka (GDPR)

*Sudjelovanje u kreiranju gospodarske politike i strukovnih Zakonskih akata

*Sudjelovanje u kreiranju nastavnih planova i programa i politike zapošljavanja

*Mogućnost sudjelovanja u vladinim i nevladinim projektima

Kako postati članom HDPBN-a?

 

*Popuniti i poslati pristupnicu za članstvo (adresa na pristupnici: hdpbn@pbf.hr)

*Uplatiti članarinu za tekuću kalendarsku godinu

*Poslati potvrdu o uplati na adresu: hdpbn@pbf.hr
Pristupnica za članstvo / Pristupnica za kolektivno članstvo

(studenti i umirovljenici: 12 kn/god.; ostali članovi: 120 kn/god.; kolektivno članstvo za firme:

do 5 članova – 1.000 kn/god; do 15 članova – 1.500 kn/god; više od 15 članova – 2.000,00 kn/god.)

 

PREUZMITE PROMOTIVNI LETAK

Što HDPBN-a očekuje od svakog člana?

 

*Aktivno uključivanje u rad i sudjelovanje u radu HDPBN-a i njegovih tijela

*Poštivanje Kodeksa ponašanja članova HDPBN-a

*Uredno podmirivanje godišnje članske obveze (članarine)

*Aktivnost na ostvarivanju Plana rada HDPBN-a i odluka tijela HDPBN-a

*Promicanje struke i očuvanje digniteta struke i digniteta HDPBN-a