O društvu

Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista je neprofitna, nevladina i strukovna udruga, koja ima za cilj okupljanje i povezivanje diplomiranih inženjera, baccalareusa,  magistara struke, magistara znanosti i specijalista te doktora znanosti, koji su završili neki od studija na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu (PBF) Sveučilišta u Zagrebu kao i studenata PBF-a, te diplomiranih inženjera, magistara i doktora znanosti  s drugih srodnih  fakulteta, radi razvijanja i unapređenja struke, te očuvanja i obrane interesa i digniteta struke. Ostvarivanje navedenih ciljeva provodi se kroz razne aktivnosti udruge (predavanja, seminari, domaći i međunarodni znanstveni stručni skupovi i dr.) te kroz suradnju sa domaćim i inozemnim strukovnim udrugama (IFT, EFFoST, IUFoST) i uz svesrdnu podršku i pomoć matičnog PBF-a (osnivača udruge), Ministarstava RH (MZO, MP, MGPO, MZ) te Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske akademije tehničkih znanosti.

Aktivnosti oko realizacije ideje u svezi osnivanja ovakve strukovne udruge, otpočele su u listopadu 1996. godine, kada je formiran Inicijativni odbor kojeg su činili profesori PBF-a: dr. sc. Damir Karlović, dr. sc. Frane Delaš, dr. sc. Željko Mokrovčak, dr. sc. Ivan Mijatović, i dr. sc. Duška Ćurić.

Ideju su podržali brojni profesori, članovi Fakultetskog vijeća PBF-a.  Na osnivačkoj Skupštini 2000. god. usvojeno je ime udruge: „Klub prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista“ („Klub PBN“) i donesen Statut udruge.  Za prvog predsjednika udruge „Klub PBN“ izabran je dr. sc. Frane Delaš, a prvi Upravni odbor je djelovao u sastavu: Ivan Cerovečki, dipl. ing. – dopredsjednik, dr. sc. Duška Ćurić – tajnik  te članovi: dr. sc. Damir Karlović, dr. sc. Ivan Mijatović, dr. sc. Željko Mokrovčak, mr. sc. Đuro Zalar, Ivo Friganović, dr. sc. Ingrid Bauman i Elvira Katanić. U Nadzorni odbor izabrani su mr. sc. Željko Dadić, dr. sc. Srđan Novak i Branimir Ćurić, dipl. ing.

  1. siječnja 1999. Ministarstvo uprave RH izdalo je rješenje o registraciji udruge, Klub PBN kao neprofitne Udruge diplomiranih inženjera.

U lipnju 2001. god., na 2. redovitoj Skupštini Kluba PBN proširen je sastav Upravnog odbora za 5 članova te su izabrana 2 dopredsjednika (dr. sc. Damir Karlović i  dr. sc. Ivan Mijatović). Na Izbornoj Skupštini održanoj, 26. 06. 2003. god. za predsjednika Kluba PBN je izabran dr. sc. Damir Karlović, a za dopredsjednike dr. sc. Duška Ćurić i dr. sc. Frane Delaš. Poradi provedbe programskih aktivnosti Udruge Klub PBN, osnovani su stalni odbori za: prehrambenu tehnologiju, ekologiju, biotehnologiju, nutricionizam, izdavaštvo, Statut i propise, znanstveno-stručne skupove i za međunarodnu aktivnost.

  1. studenog 2005. god. na Skupštini udruge donesene su odluke o promjeni: imena udruge „Klub PBN“ u „Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista“ (HDPBN); imena znanstveno-stručnog časopisa „PBN revija“ u „Hrvatski časopis za prehrambenu tehnologiju, biotehnologiju i nutricionizam“ te odluka o osnivanju šest Podružnica HDPBN-a: u Osijeku, Koprivnici, Varaždinu, Rijeci, Splitu i Zadru.

Na Izbornoj Skupštini HDPBN-a od 21. svibnja 2015. god., na osobni zahtjev razriješen je funkcije predsjednika prof. emeritus, dr. sc. Damir Karlović, a za novog predsjednika izabran je prof. dr. sc. Frane Delaš. Na istoj Skupštini donesena je Odluka o pridruživanju triju udruga nutricionista u članstvo HDPBN-a. To su: Hrvatsko društvo nutricionista i dijetetičara (HDND),  Hrvatski zbor nutricionista (HZN) i Hrvatski akademski centar primijenjenog nutricionizma (HACPN).

24. svibnja 2019. god. na Izbornoj Skupštini HDPBN-a, na osobni zahtjev razriješen je funkcije predsjednika prof. dr. sc. Frane Delaš, te je za novog predsjednika izabran doc. dr. sc. Mario Ščetar.