Kodeks

Sukladno  odredbama članaka 10., 12. i 13. i Statuta Udruge Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista (HDPBN), Upravni odbor Udruge HDPBN na  svojoj 2. sjednici od 22. travnja 2016. godine donio je izmjene i dopune

 

KODEKSA PONAŠANJA

 

ČLANOVA UDRUGE

„HRVATSKO DRUŠTVO

PREHRAMBENIH TEHNOLOGA, BIOTEHNOLOGA I

NUTRICIONISTA“

 

 

Članak 1.

Ovim Kodeksom ponašanja, članovi Udruge „Hrvatsko društvo prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista“(u daljnjem tekstu: Udruga) utvrđuje osnovne smjernice rada i djelovanja svojih članova, od trenutka učlanjenja do prestanka članstva u Udruzi.

 

Članak 2.

Kodeks ponašanja Udruge poštuje svaki član koji:

 

 • dragovoljno pristupa članstvu,
 • uvažava argumente drugih članova,
 • djeluje u svemu prema pravilima struke,
 • cijeni stručnost i kolegijalnost,
 • sudjeluje u provedbi Programa rada Udruge,
 • svojim djelovanjem doprinosi razvoju Udruge,
 • svojom aktivnošću, ponašanjem i izjavama ne vrijeđa druge,
 • objektivno prosuđuje činjenice
 • uredno podmiruje godišnju članarinu

 

Članak 3.

Prihvaćanjem Kodeksa ponašanja, član Udruge pristaje biti aktivan: u radu odbora, povjerenstava i radnih skupina Udruge, promicanju interesa Udruge, unapređivanju struke prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista u svojoj radnoj sredini i šire, pružanju moralne i druge podrške mlađim i ostalim kolegama u struci  u rješavanju problema koji su povezani sa strukom.

Članak 4.

O konkretnom slučaju nepoštivanja (povrede) Kodeksa ponašanja Udruge, obavještava se Upravni odbor Udruge.

Upravni odbor će razmotriti slučaj i sve okolnosti pri kojima je došlo do povrede Kodeksa, te po potrebi pozvati osobe koje mogu pomoći svojim argumentima, te će donijeti odgovarajuću odluku.

Članak 5.

U slučaju da se ustvrdi, da je došlo do povrede odnosno nepoštivanja Kodeksa ponašanja Udruge, Upravni odbor će prema procjeni težine povrede Kodeksa, izreći članu jednu od slijedećih mjera:

 

 1. opomenu
 2. javnu opomenu
 3. isključenje iz članstva i brisanje iz evidencije članova Udruge

 

Izrečena mjera ima snagu prvostupanjske odluke, na koju se član može žaliti Skupštini Udruge.

Članak 6.

Žalba na odluku Upravnog odbora upućuje se Skupštini Udruge kao drugostupanjskom tijelu. Odluka Skupštine Udruge o izrečenoj mjeri je konačna.

Članak 7.

Ostala pitanja, koja po naravi stvari pripadaju području Kodeksa ponašanja, a nisu izričito regulirana ovim Kodeksom, rješavati će se u suradnji sa priznatim stručnim osobama.

 

Za Upravni odbor Udruge HDPBN:

Prof. dr. sc. Frane Delaš, predsjednik