Kongres PTBN

9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists sa međunarodnim sudjelovanjem, održati će se od 03. do 05. listopada 2018. godine u Hotelu Internacional u Zagrebu, u organizaciji Hrvatskog društva prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i su-organizaciji European Federation of Food Science and Technology (EFoST), International Union of Food Science and Technology (IUFoST) i Hrvatske akademije tehničkih znanosti (HATZ).

Rad Kongresa pod motom „Integrating new approaches to produce safe, nutritious and sustainable food“ obavljat će se kroz plenarna predavanja renomiranih znanstvenika, usmena izlaganja, poster sekcije i okrugle stolove.

Najnovija dostignuća znanstvenika iz zemlje i inozemstva te inovativne ideje na području prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma bit će predstavljena u sklopu tema vezanih uz kvalitetu i autentičnost prehrambenih proizvoda, sigurnost i sljedivost, inovativne i ne-termalne tehnologije te iskorištavanje otpada i održivost u prehrambenoj industriji te povezanost prehrane i zdravlja. Dio Kongresa bit će posvećen specifičnim temama poput kvalitete maslinovog ulja, dostignućima u bioprocesnom inženjerstvu i molekularnoj biotehnologiji, iskorištavanju biološkog potencijala Jadranskog mora. U sklopu kongresa članovi Odjela BI organizirati će Sekciju Biotechnology in Croatia „Vera Johanides“.

U sklopu aktivnosti Kongresa planira se organizacija „Gastro radionice“ pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede RH na kojoj bi se domaćim i stranim gostima na edukativan način putem degustacija predstavili autohtoni i tradicionalni prehrambeni proizvodi Hrvatske poput sireva, pršuta, maslinovog i bučinog ulja, vina i slično.

Nadalje, obzirom na specifični cilj Kongresa, pod pokroviteljstvom Hrvatskog klastera konkurentnosti prehrambeno-prerađivačkog sektora i u suradnji s resornim ministarstvima planira se Okrugli stol u sklopu kojeg bi se predstavile mogućnosti suradnje znanstveno-istraživačkih institucija te malih i srednjih poduzeća, OPG-ova i sl. Na Okruglom stolu bi predstavnici resornih ministarstava predstavili mogućnosti prijave projekata u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija (IRI), projekata podmjere 4.2., i slično.

Zaprimljene znanstvene radove bit će moguće objaviti u časopisu koji citira WOS (A1 radovi u npr. Food Research International, Food Technology and Biotechnology ili sl.), Croatian Journal of Food Technology, Biotechnology and Nutrition (A2 radovi) i u zborniku radova (A3 radovi na CD-u).